← Terug naar overzicht

Feiten tijdlijn twee partijen

Download template
Onze litigation expert
In de meeste procedures is het feitencomplex omvangrijk. Gebruik een tijdlijn om orde en chronologie aan te brengen in het feitencomplex.Kies zelf hoeveel maanden of jaren de tijdlijn beslaat. En gebruik labels om te verwijzen naar achterliggende productes en processtukken. In deze tijdlijn maken we onderscheid tussen twee partijen. Waarbij de eiser bovenaan de pagina wordt weergeven, en de gedaagde onderin. De tijdlijn kan gebruikt worden als productie bij een processtuk of als onderdeel van je pleidooi.
Rechtsgebied
Procespraktijk
Tags
Processtuk
Structuur in debat
Tijdlijn