Mapping the legal counsel landscape

Bedrijfsjuristen communiceren met allerlei doelgroepen. Ze gebruiken daarvoor meestal hetzelfde middel: tekst. Een gemiste kans. Want als je de boodschap laat aansluiten bij de ontvanger communiceer je effectiever. Of het nu gaat om contracten, compliance of geschillen.

Hieronder vind je een 360° view van de wereld van de bedrijfsjurist. Beweeg over de bollen en ontdek de wereld van effectieve juridische communicatie.

Investeerders
Governance Dashboard
Visual Term Sheet
IPO Guide
Sales
team
Contract playbook
Training
Rechters en arbiters
Technische
video
Interactieve tijdlijnen
Collega's
AI Policy Guide
Vertegen-woordiging
ESG
Burgers
Wegwijzer
MH17
Privacy in Utrecht
Juridische
kaart
Klanten
Sales-contract
One-pager explainer
Politici
Infographics voor lobby
Accreditatie-documentatie
Toezichthouders
Custody Explainer
Flow
of data
Bestuur
Strategy overview
Litigation reporting

Partijen waarmee de bedrijfsjurist communiceert

Communicatie over disputes
Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.
Communicatie over contracting
Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.
Communicatie over compliance
Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.
Communicatie over reporting
Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.Legal teams communiceren met rechters, collega's en de board.

Navigating the legal function

Een dynamische, interactieve en visueel aantrekkelijke weergave van de verschillende activiteiten van het juridische team van een grote organisatie. Deze tool wordt gebruikt om complexe informatie te vereenvoudigen, juridische activiteiten af te stemmen op de nieuwe strategie van het bedrijf, en efficiënte rapportage en communicatie te faciliteren aan het management.

Visuele rapportage over lopende juridische procedures

Deze visuele rapportage over lopende juridische procedures is ontworpen om de communicatie met het bestuur te optimaliseren. Dit rapport zet complexe juridische zaken om in heldere, gemakkelijk te begrijpen visuals, zoals grafieken, tijdlijnen en statusbalken. Het biedt een direct overzicht van lopende zaken, risico's, en mogelijke impact, waardoor het bestuur effectieve beslissingen kan nemen.

Video's ter ondersteuning van complexe litigations

Voor diverse juridische procedures en arbitrages ontwikkelden we video's. Door complexe (technische) informatie op een toegankelijke en visueel aantrekkelijke manier te presenteren, helpen we de rechter de nuances van de zaak te begrijpen om zo tot een gedegen oordeel te komen. Lees hier meer over litigation visuals, en hier over de ervaringen van litigators.

Dynamisch pleiten met interactieve tijdlijnen

We ontwikkelden interactieve tijdlijnen voor gebruik tijdens zittingen. Advocaten kunnen interactief door relevante gebeurtenissen heen klikken en bewijsstukken presenteren, en zo in te spelen op vragen van de rechter of tijdens re- en dupliek. Deze aanpak maakt het mogelijk om dynamisch te pleiten, en direct in te spelen op de ontwikkelingen tijdens de zitting. Dit staat in contrast met de traditionele, lineaire manier van pleiten waarbij vooraf opgestelde pleitnota’s worden voorgelezen. Deze methode verbetert de effectiviteit van de argumentatie en maakt het voor de rechter gemakkelijker om de chronologie en de kernpunten van de zaak te volgen.

Visuals over financiële implicaties van wetsvoorstellen

Door het gebruik van infographics, diagrammen en samenvattende schema's wordt essentiële informatie visueel toegankelijk gemaakt, wat de efficiëntie van de voorbereiding op debatten verhoogt. Deze aanpak zorgt ervoor dat de leden van het parlement goed geïnformeerd zijn en effectief kunnen deelnemen aan discussies en besluitvorming, met een grondige kennis van de voorgestelde wetgeving.

Communicatiestrategie voor heraccreditatie van onderwijsinstelling

Voor de heraccreditatie van een grote onderwijsinstelling hebben we een uitgebreide communicatiestrategie ontwikkeld. We koppelden concrete acties aan de abstracte beoordelingscriteria van de accrediterende instantie. Door deze aanpak konden we duidelijk laten zien hoe specifieke initiatieven en programma's binnen de instelling direct bijdragen aan het voldoen aan de accreditatie-eisen. We maakten video's van studenten en docenten waarin zij tastbare voorbeelden gaven over hoe de instelling deze criteria in de praktijk brengt.

Interactieve bedrijfspolicy over generatieve AI

Het gebruik van AI kan risico's meebrengen voor bedrijven. Samen met onze klant hebben we een interactive policy ontwikkeld over verantwoord gebruik van Gen-AI.

Interactieve tool over vertegenwoordiging van rechtspersonen

We hebben een interactieve beleidstool ontwikkeld die duidelijkheid biedt over wie de rechtspersoon extern mag vertegenwoordigen. Deze tool is ontworpen met een intuïtieve vraag-en-antwoord navigatie, waarbij gebruikers binnen vijf klikken het juiste antwoord op hun vraag kunnen vinden. Dit elimineert de noodzaak om lange documenten door te lezen en vermindert aanzienlijk de hoeveelheid vragen aan het juridische team. Door direct toegang te bieden tot specifieke informatie over vertegenwoordigingsbevoegdheden, verkleint deze aanpak de kans op onduidelijkheden en fouten. Het resultaat is een efficiëntere organisatie waarin medewerkers zelfstandig kunnen navigeren door het beleid over vertegenwoordiging.

Lees meer over dit project

ESG-compliance beleid in beeld

We ontwikkelden een interactieve compliance guide over complexe ESG-regulering. De tool is vormgegeven als een gebruiksvriendelijke klikgids waarin teamleden zelfstandig kunnen navigeren. Door een reeks simpele vragen te doorlopen, kunnen ze precies vaststellen welk wettelijk regime van toepassing is op hun specifieke situatie. Deze oplossing vermindert de afhankelijkheid van het juridische team voor basisvragen, wat leidt tot een efficiëntere en meer zelfvoorzienende benadering van compliance binnen de organisatie.

B2B verkoopcontract

Een helder geformuleerd B2B-contract versnelt het sluiten van deals en voorkomt verwarring. Dit contract is zo opgesteld dat het niet alleen de juridische vereisten nauwgezet naleeft, maar ook de bedrijfswaarden duidelijk weerspiegelt. Door de essentiële voorwaarden en afspraken in eenvoudige, begrijpelijke taal te presenteren, zorgen we ervoor dat beide partijen met vertrouwen naar een overeenkomst kunnen toewerken.

Lees meer over visuele b2b contracten

Juridische kaart van Amsterdam

Amsterdam heeft een uitgebreid netwerk van sociaal raadslieden, juridische loketten, rechtswinkels, wijkteams, juridische spreekuren en andere (informele) rechtshulpverleners. Maar burgers vinden met moeite het juiste loket. Dit project geeft een overzicht van alle gratis rechtshulpverleners in de stad. Check de kaart op juridischekaart.nl.

Lees meer over de juridische kaart

Juridische Wegwijzer MH17

De Juridische Wegwijzer MH17 informeert nabestaanden en andere geïnteresseerden over de vele juridische procedures in de nasleep van de ramp. Het legt de juridische complexiteit en procedures uit in toegankelijke taal, tijdlijnen en infographics. De wegwijzer is verschenen als boek en is online te bekijken op www.mh17.legal.

Lees meer
Juridische Wegwijzer MH17

One-pager infographic over B2B-verkoopcontracten

We ontwikkelden een template infographic die de cruciale elementen van een B2B-verkoopcontract samenvat. Betrokken teamleden vullen eenvoudig het template in met de variabelen uit het contract. Deze visuele tool stroomlijnt het proces van interne goedkeuring door de belangrijkste contractuele punten op een duidelijke en beknopte manier weer te geven. Dit maakt het voor teams gemakkelijker om de inhoud van het contract snel te beoordelen en te begrijpen, waardoor de tijd die nodig is voor overleg en goedkeuring wordt verkort. 

Een begrijpelijke privacyverklaringen voor de inwoners van Utrecht

Iedere organisatie moet transparant zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Dat is als kleine onderneming al lastig genoeg. Maar voor een grote gemeente, die honderden taken uitvoert voor meer dan 360.000 bewoners, is dat bijna onmogelijk. Bijna dan. Samen met de Gemeente Utrecht ontwikkelden we een begrijpelijke privacyverklaring. Die de inwoners van Utrecht inzicht geeft in meer dan 90 verwerkingsprocessen. Middels de heldere indeling navigeren gebruikers snel naar de informatie die voor hen belangrijk is. Die uitgelegd wordt in klare taal, ondersteund met verhelderend beeld.

Corporate governance in beeld

Als ondernemingen groeien wordt de governance complexer. Dit vertraagt de besluitvorming. We maakten een klikbaar governance dashboard voor het management en de raad van toezicht. Zodat de juiste informatie altijd bij de hand is.

Lees meer over dit project

Post-IPO Guide

Deze interactieve en klikbare post-IPO guide is speciaal ontworpen om oprichters en werknemers van scale-ups te begeleiden die de overstap naar de beurs hebben gemaakt. Deze gids verheldert de complexiteit van beursregulering en compliance met behulp van eenvoudige, direct toepasbare handleidingen en checklists. Het biedt een helder overzicht van nieuwe verplichtingen en praktijken, waardoor de overgang naar een beursgenoteerd bedrijf soepel en inzichtelijk verloopt.

Visual Term Sheet

De Visual Term Sheet bevordert transparantie, efficiëntie en een soepelere onderhandeling tijdens seed-financieringsrondes. We transformeerden de traditionele term sheet in een intuïtieve, visueel aantrekkelijke pagina die de kernvoorwaarden van de investering uiteenzet. Het doel is om zowel investeerders als de founders te voorzien van een duidelijk overzicht van de afspraken. Door gebruik te maken van gestructureerde visuals, diagrammen, en eenvoudige taal wordt het voor alle partijen gemakkelijker om de belangrijkste voorwaarden te begrijpen.

Visueel trainingsmateriaal

We hebben een reeks infographics ontwikkeld als visueel trainingsmateriaal. Deze infographics zijn ontworpen om complexe concepten en processen op een duidelijke en toegankelijke manier te presenteren, waardoor de leerervaring wordt verbeterd. Ze dienen als een effectief hulpmiddel voor het snel overbrengen van informatie, het stimuleren van betrokkenheid en het vergemakkelijken van het onthouden van de leerstof.

Contract playbook voor het salesteam

We creëerden een contract playbook voor het salesteam, dat hen snel inzicht gaf in hun onderhandelingsmarges. Dit verbeterde de risicobeheersing aanzienlijk en verminderde de noodzaak voor het juridische team om bij elke stap betrokken te zijn. Het playbook voorzag het salesteam van duidelijke richtlijnen over onderhandelbare elementen, waardoor ze zelfverzekerder en efficiënter onderhandelingen konden voeren en sneller deals konden sluiten.

The flow of data

Deze tool maakt de verschillende overeenkomsten en datastromen visueel inzichtelijk. Deze benadering maakt het mogelijk om op een intuïtieve manier de structuur en relaties tussen verschillende databronnen en -processen te begrijpen. Het helpt medewerkers en stakeholders de omvang en het belang van data-uitwisseling binnen het bedrijf te overzien, en bevordert een helder inzicht in hoe informatie door de organisatie beweegt. Dit vergemakkelijkt besluitvorming, optimaliseert workflows en versterkt de data governance.

Infographics ter ondersteuning van een MICA vergunningsaanvraag

Voor een fintech hebben we een reeks infographics ontwikkeld die de financiële en operationele processen in kaart brengen. Deze visuele hulpmiddelen zijn specifiek ontworpen om de aanvraag voor een MICA (Markets in Crypto-Assets) vergunning te ondersteunen. Door complexe financiële stromen en operationele procedures helder weer te geven, bieden de infographics inzicht in de werking van het bedrijf op een manier die zowel toegankelijk als informatief is voor de regulerende instanties.