Blog

Client

Advocatenkantoor

Procederen voor beginners: een survival guide voor je client

Litigation
DIY
De legal design uitdaging
Partij zijn bij complexe geschillen is geen sinecure. Cliënten betreden onbekende juridische wateren vol verwarring, verwachtingen en hoge rekeningen. Wij wilden deze omgevallen boekenkast ophelderen en het leven van cliënten die een gerechtelijke procedure doorlopen gemakkelijker maken.
de uitkomst
Communicatie is de sleutel. Daarom hebben we een reeks visuals gemaakt die de klant door het hele proces leiden.

Leg uit hoe de procedure eruit ziet

Ondersteun de cliënt bij het begrijpen van wat hem te wachten staat door gebruik te maken van procedurele tijdlijnen. Zij omvatten alle fasen van de procesvoering: de start, de schriftelijke fase en de mondelinge fase. Alles is opgedeeld in specifieke stappen en omvat belangrijke deadlines, tijdschema's en noodzakelijke documentatie. Wij ontwierpen procedureoverzichten voor de procedure in eerste aanleg, het hoger beroep, het beslag op bankrekeningen en het kort geding.

Proceedings in first instance
Appeal

Analyse

We maakten een intuïtieve presentatie van de stellingen, argumenten, bewijzen en tegenargumenten.

Technical analysis of the case

Schriftelijke ronde

Ten slotte kan legal design in de schriftelijke stukken aan de rechter worden gebruikt om ingewikkelde en gedetailleerde feiten te verduidelijken of de aandacht te vestigen op de belangrijkste punten. Schriftelijke stukken zijn vaak te ingewikkeld en gedetailleerd, waarbij belangrijke punten in blokken tekst worden verborgen. Hierdoor wordt de aandacht van de lezer afgeleid, met het risico dat de boodschap niet overkomt.

Tijdlijn

Alle (belangrijke) feiten kunnen worden uitgezet op de tijdlijn, waardoor een beter overzicht ontstaat. Feiten zijn gemakkelijker te vatten en met elkaar te verbinden vanuit een visuele weergave dan vanuit een dicht blok tekst.

Tijdlijn
Nog een tijdlijn

Structuur van de onderneming

Een duidelijke weergave van de bedrijfsstructuur maakt het leven van de lezer veel gemakkelijker.

Wie is wie?

Zelf aan de slag? Zie https://www.patroon.nl/templates.

Let's connect

Interested to work together? We'd love to get in touch.

Send
Savannah
a message.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Blog