29/3/2023
2
min. leestijd

Earn-out in beeld

Deze case study laat zien hoe het gebruik van litigation visuals het begrip van de rechter verbeterde en bijdroeg aan een succesvolle uitkomst voor de verkoper.
Maurits Fornier

Probleemstelling en juridische achtergrond

De verkoper in een M&A-transactie had recht op een deel van de koopprijs, die later zou worden betaald, gebaseerd op de bedrijfsresultaten na de verkoop volgens een earn-out clausule. De koper weigerde deze betaling, omdat de bedrijfsresultaten slecht waren. De verkoper stelde echter dat de koper het bedrijf dusdanig had gereorganiseerd, waardoor het niet verwonderlijk was dat er een slecht resultaat was behaald. Er ontstond een hoogoplopend conflict over de interpretatie van de earn-out clausule en het effect van de reorganisatie op de bedrijfsresultaten.

Oplossing

Patroon werd ingeschakeld om de verkoper te ondersteunen in de gerechtelijke procedure. Wij ontwikkelden een reeks visuele presentaties, infographics en diagrammen om de reorganisatie van het bedrijf door de koper en de invloed daarvan op de bedrijfsresultaten en de earn-out clausule te verduidelijken.

Resultaten

De inzet van litigation visuals had de volgende effecten:

  1. Effectieve communicatie: De litigation visuals hielpen bij het effectief communiceren van de gevolgen van de reorganisatie op de bedrijfsresultaten en de earn-out clausule.
  2. Tijdbesparing: Advocaten besteedden ter zitting minder tijd aan het uitleggen van de relevante clausules, waardoor ze zich konden concentreren op andere aspecten van de zaak.
  3. Beter begrip: De rechter begreep de complexe M&A documentatie beter, wat bijdroeg aan een succesvolle uitkomst in de procedure.

Conclusie

Deze zaak toont aan dat het gebruik van litigation visuals in complexe zaken een cruciale rol kan spelen bij het bereiken van een positief resultaat voor cliënten. Het inzetten van heldere en overtuigende beelden om juridische concepten te verduidelijken, kan een aanzienlijk verschil maken in het succes van juridische procedures en klanttevredenheid.