4/4/2022
3
min. leestijd

De Juridische Kaart van Amsterdam brengt juridische loketten in beeld

Amsterdam heeft een uitgebreid netwerk van sociaal raadslieden, juridische loketten, rechtswinkels, wijkteams, juridische spreekuren en andere (informele) rechtshulpverleners. Maar burgers vinden met moeite het juiste loket. Dit project wil de kloof tussen burgers en juridische professionals dichten.
Savannah Koomen

Doel en totstandkoming

De sociaal juridische kaart van Amsterdam is ontwikkeld om burgers een duidelijk overzicht te geven van beschikbare (gratis) juridische diensten. Dit initiatief is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Amsterdam Law Hub, de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Patroon, met subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand. De kaart maakt het voor burgers en rechtsbijstandverleners gemakkelijk om te zoeken op type hulpverlener of type juridisch probleem.

De homepage van de sociaal juridische kaart
De sociaal juridische kaart
De sociaal juridische kaart als webapp.
De kaart als webapp.
Een vroege versie van de sociaal juridische kaart.
Gebruikers kunnen kiezen tussen weergave op een kaart of in een lijst.

User Centric Design

Bij de ontwikkeling van de sociaal juridische kaart van Amsterdam is user centric design toegepast om ervoor te zorgen dat de kaart goed aansluit op de behoeften en verwachtingen van de eindgebruikers. User centric design benadrukt het belang van het betrekken van eindgebruikers in alle fasen van het ontwerpproces, van ideeën genereren tot het testen van prototypes en de uiteindelijke implementatie.

De brandguide.

Inhoud en impact

De kaart toont locaties van rechtswinkels, juridische loketten, buurtteams en (sociaal) advocaten. Sinds de lancering zijn er verbeteringen waargenomen in de toegang tot juridisch advies, efficiëntere dienstverlening en samenwerking tussen dienstverleners.

Toekomstige ontwikkelingen

Uitdagingen zijn het actueel houden van de kaart, het bereiken van kwetsbare groepen en het aanpakken van taalbarrières. Toekomstige ontwikkelingen kunnen zich richten op uitbreiding naar andere steden, integratie met digitale platformen en het gebruik van geavanceerde technologie.

De sociaal juridische kaart van Amsterdam is een succesvol initiatief gebleken. Voortdurende innovatie en samenwerking zijn cruciaal om de kaart actueel te houden en de toegang tot juridisch advies verder te verbeteren.